Video: Mùa hè an lạc - Ngọc Tiên

Nguồn từ kênh: TheBaochau | Lượt xem: 851


Mùa hè an lạc

b [Em] #

1. Nay hè [Em] sang chim líu lo sau [Am] vườn
Ve hòa [D] vang trên nhánh cây ven [Em] đường
Xin mẹ [C] cha em từ [D] giã ngôi nhà mái [G] trường [Bm]

Em thật [Em] xinh trong áo lam dịu [Am] dàng
Trong bình [D] minh em bước đi nhẹ [Em] nhàng
Môi cười [C] tươi đón hè [D] tới tình thương chứa [Em] chan.

ĐK:
[C] Em công phu thật [Em] lâu tan biến [D] mau nỗi đau mê [G] lầm
[Am] Cho tham lam sân [D] hận chìm dần vào quên [G] lãng
[Em] Trong con tim từ [C] lâu em khắc [D] sâu ước mơ xa [G] vờ
[Am] Ham đua tranh danh [G] lợi gây khổ đau cho [Em] người.

2. An lành [Em] thay em sớm hôm học [Am] hành
An lành [D] thay em có thêm bạn [Em] lành
An lành [C] thay nơi đời [D] sống ta bà giả [G] tạm.

Nương hồng [Em] danh em chấp tay kinh [Am] hành
Tâm tịnh [D] thanh em sống trong an [Em] lành
Ơn thầy [C] cô em nguyện [D] đáp học tu tiến [Em] lên

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Tiên: Em