Video: Bad boy - Đông Nhi

Nguồn từ kênh: YEAH1TV | Lượt xem: 1296


Bad boy

b [Em] #

Vòng hợp âm: [Em] [G] [D] [Em]

Giờ niềm tin [Em] đã phai phôi
Đừng trông [G] ngóng đôi môi
Đã xa [D] rồi, đã không còn [Em] đâu.

Này anh đừng [Em] nói thêm chi
Đừng than [G] trách đựơc gì
Chỉ [D] thêm trái ngang, đắng [Em] cay.

[Em] Đã qua rồi ngày [G] mắt môi
Tình nồng [D] say em đâu nào hay anh dối [Em] gian
[Em] Cứ quay mặt em [G] sẽ quên người
Đã tàn [D] phai vội vàng như mây [Em] khói.

ĐK:
Xin anh đừng [Em] quay về, quay về, [G] quay về nữa
[D] Tim em nay đã quá lạnh [Em] lùng
Xin anh đừng [Em] mong chờ, mong chờ, [G] mong chờ nữa
[D] Anh trong em như năm tháng phai [Em] nhoà.

Xin anh đừng [Em] quay về, quay về, [G] quay về nữa
[D] Tim em nay đã quá lạnh [Em] lùng
Xin anh đừng [Em] mong chờ, mong chờ, [G] mong chờ nữa
[D] Anh trong em như năm tháng phai [Em] nhoà.

* You're the [Em] bad boy, bad boy, [G] bad boy
You're the [D] bad boy, bad [Em] boy
You're the [Em] bad boy, bad boy, [G] bad boy
You're the [D] bad boy, bad [Em] boy.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đông Nhi: Gm