Video: Freddie Aguilar - Anak (original version)

Nguồn từ kênh: int1385 | Lượt xem: 1344


Con yêu (Anak - Child)

b [Em] #

1. Dù [Em] đã lỡ bước đến chốn nơi nào
Dù [C] cho mây đen bao kín bầu trời
[D] Con yêu ơi, con yêu hãy quay về [Em] đây

Dù [Em] đời có quá đắng, quá xót xa nhiều
Tình [C] yêu đam mê khiến quá điên dại
[D] Con yêu ơi, con yêu hãy quay về [Em] đây

ĐK: Hãy quay [C] về nhìn lại mình
Nhìn lại dòng [D] sông, và dòng tóc điểm [Em] sương
Hãy quay [C] về để một lần được nhìn
Một lần được [D] nghe lời mẹ hiền ru thiết [Em] tha

2. Mẹ [Em] làm suối tắm mát những tháng năm dài
Làm [C] sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền
Là [D] mây xanh bao quanh cho cuộc đời [Em] con

Mẹ là [Em] nắng ấm áp toả xuống con đường
[C] Cho con thơ tiếng nói ban đầu
[D] Có tiếng khóc, tiếng hát bước chân đầu [Em] tiên

ĐK: Chốn thiên [C] đường cuộc đời này
Cuộc đời của [D] con là một dòng sông thiết [Em] tha
Chốn thiên [C] đường cuộc đời này
Cuộc đời của [D] con là dòng suối mát [Em] trong

----------------------------------------

1. When [Em] you were born into this world
Your [C] mom and dad saw a dream unfurled
A [D] dream comes true, the answer to their [Em] prayer
You [Em] were to them a special child
You [C] gave them joy everytime you smiled
Each [D] time you cry, they're at your side to [Em] care

Chorus: Child you don't [C] know
You'll never know how far they [D] go
To give you all their love can [Em] give
To see you [C] through and got it through
They'll die for [D] you if they must see you [Em] live

2. How [Em] many seasons came and went
So [C] many years that now 's been spent
But [D] time ran fast
And now at last you're [Em] strong
Now [Em] what has gotten over you
You [C] seem to hate what your parents do
Speak [D] out your mind
Why do you find them [Em] wrong

3. And [Em] now that your parents've gone and stray
Child [C] you don't know what you do or say
You're [D] so alone, no friends are on your [Em] side
Child [Em] as you now break down in tears
Left [C] them cry the way you're fear
Where [D] must you go, their arms they open [Em] wide

--------------------------------

1. Nong [Em] isilang ka sa mundong ito la- [C] king tuwa ng magulang mo
At [D] ang kamay nila ang iyong [Em] ilaw

At [Em] ang nanay at tatay mo'y [C] di malaman ang gagawin
Mi- [D] namasdan pati pagtulog [Em] mo

Chorus: At sa ga- [C] bi'y napupuyat ang iyong na- [D] nay sa pagtimpla ng gatas [Em] mo
At sa u- [C] maga nama'y kalong ka ng i- [D] yong amang tuwang-tuwa sa [Em]'yo.

2. Ngayon [Em] nga'y malaki ka na ang [C] nais mo'y maging malaya
[D] Di man sila payag walang magaga- [Em] wa

Ikaw [Em] nga'y biglang nagbago nag- [C] ing matigas ang iyong ulo
At [D] ang payo nila'y sinuway [Em] mo

Chorus: Di mo [C] man lang inisip na ang kani [D] lang ginagawa'y para sa [Em] 'yo
Pagkat [C] ang nais mo'y masunod ang layaw [D] mo, di mo sila pinapan- [Em] sin

3. Nagda- [Em] an pa ang mga araw at [C] ang landas mo'y naligaw
I-[D] kaw ay nalulong sa masamang bi- [Em] syo

At ang [Em] una mong nilapitan ang [C] 'yong inang lumuluha
At [D] ang tanong, "Anak, ba't ka nagkagan- [Em] yan?"

Chorus : At ang i- [C] yong mga mata'y biglang [D] lumuha ng di mo napapan- [Em] sin
Pagsisi- [C] si ang sa isip mo't nalaman [D] mong ika'y nagkama- [Em] li

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Freddie Aguilar (Tiếng Philipnine): Am - Cẩm Vân: Dm - Little Fox (Tiếng Anh): Am - Lưu Bích: Dm 
- Diễm Liên: Dm - Tokyo Square (Tiếng Anh): Am - Hà Phương: Am 
- Phương Trang: Dm - Thu Phương: Dm - Kim Anh: Dm 
- Ngọc Huệ: Dm - Ngọc Hương: Dm - Minh Thuận: Am