Sheet nhạc bài Có những con đường


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Có những con đường

Đường phố [Em] dài, một đường phố dài Đường phố này một chiều tôi [G] tới Đi lang [Am] thang tôi chào vẫy mọi [D] người Đường phố [B7] cười....

Nghe bài hát

Thái Hòa Em

Hồng Nhung Ebm

Trịnh Vĩnh Trinh Ebm

Mỹ Linh Em

Chung Tử Lưu Gm