Sheet nhạc bài Down by the Salley Gardens (Gort na Saileán)


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Down by the Salley Gardens (Gort na Saileán)

Down [G] by the [D7] Sally [C] Gar- [G] dens, my [C] love and [D7] I did [G] meet She passed the [D7] Sally [C] ] Gar- [G] dens with...

Nghe bài hát

Emy Fujita A

Laura Wright Dd

Clannad Bb

Jayne Hockley Dd

Yao Si Ting A

Meav Eb