A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Sheet nhạc bài Đường cày đảm đang


Xem hợp âm Tải sheet về máyHợp âm ca khúc

Đường cày đảm đang

1. Từ ngày anh [C] đi việc đồng [Dm] em giỏi [C] giang Ruộng cấy [Am] chăng dây cây [Dm] lúa thẳng hàng Đào đắp mương dẫn [G] nước quanh...

Nghe bài hát

Thu Hiền D

Phạm Phương Thảo Eb

Anh Thơ D

Hồng Năm D

Thanh Huyền F

Thanh Hoa F