Sheet nhạc bài Làng quan họ quê tôi


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Làng quan họ quê tôi

Làng quan họ quê [C] tôi, tháng [Em] giêng mùa hát [Am] hội Những [Dm] đêm trăng hát [G] gọi, con sông [C] Cầu làng bao [Dm] xanh Ngang lưng...

Nghe bài hát

Trọng Tấn D

Anh Thơ C#

Thành Lê C

Hồng Liên Bb

Thanh Hoa C#

Trung Anh B

Quỳnh Anh C#

Lương Nguyệt Anh C#