Sheet nhạc bài Mùa xuân gọi


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Mùa xuân gọi

Mùa [Em] xuân nói với em điều gì? Mà sao mắt em vui [Am] thế? Tình yêu nói với em câu [D] gì? Mà sao tôi thấy em bâng [B7]...

Nghe bài hát

Trần Thu Hà Eb

Trọng Tấn A

Đàm Vĩnh Hưng A

Don Hồ G

Việt Hoàn G

Hoàng Nam F

Kim Thư E