Sheet nhạc bài Những đóm mắt hỏa châu


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Những đóm mắt hỏa châu

1. Có những đêm [Em] dài, anh [B7] ngồi nhìn hoả châu [Em] rơi Nghe vùng tâm [Am] tư cháy [C] đỏ xoay ngang lưng [B7] trời Những [Em] đóm...

Nghe bài hát

Duy Khánh Gm

Hoàng Oanh & Trung Chinh Em

Thanh Phong & Thanh Tuyền F#m

Phi Nhung Em

Giao Linh Ebm

Trường Vũ Gm

Tâm Đoan Dm

Chế Linh Gm

Băng Châu (trước 75) Fm