Sheet nhạc bài Quốc ca Việt Nam


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Quốc ca Việt Nam

Đoàn quân Việt [F] Nam đi, chung lòng [Dm] cứu quốc Bước chân [Bb] dồn vang trên đường gập ghềnh [F] xa Cờ in [Dm] máu chiến thắng mang hồn...

Nghe bài hát

Hợp xướng 1 F

Hợp xướng 2 G

Ánh Tuyết E