Sheet nhạc bài Tình nghệ sĩ


Xem hợp âm Tải sheet về máy

Hợp âm ca khúc
Tình nghệ sĩ

Đây khách ly [A7] hương mấy thu vàng [D] ấm Nơi quán cô đơn mơ qua trùng [Em] sóng [A7] Mơ tới bên em em tô quầng [Bm] mắt [A7]...

Nghe bài hát

Lê Dung D

Tuấn Ngọc F

Vũ Khanh E

Khánh Hà D

Khánh Ly Bb

Ánh Tuyết D

Julie C

Thái Thanh D

Duy Quang F#

Thanh Lan C

Carol Kim (trước 75) Bb

Giao Linh (trước 75) C#

Tuấn Hiệp E