Những sáng tác của nhạc sĩ Rezső Seress

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Rezső Seress

Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche - Szomorú Vasárnap - Gloomy Sunday)   Sáng tác: Rezső Seress - Lời Việt: Phạm Duy  
CHỦ NHẬT BUỒN (Vietnamese version) Chủ nhật [Em] buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê Bước chân [C] về với gian nhà với trái tim còn nặng [Em] nề Xót xa [Am] gì? oán thương gì? đã…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Ly, Lệ Thu, Ngọc Hương, Rezső Seress (Hungary), Marcel's (French), Björk (English), Duy Quang Nhạc Ngoại lời Việt
Tác giả Rezső Seress

Chưa có thông tin về tác giả này.