Những sáng tác của nhạc sĩ Lm. Trần Quốc Bảo

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Lm. Trần Quốc Bảo

I Cô-rinh-tô 13   Sáng tác: Lm. Trần Quốc Bảo
1. [Am] Dẫu tôi nói [F] được các thứ tiếng loài người [Dm] Dẫu tôi nói [C] được các thứ tiếng [Am] trên trời [Dm] Nhưng không tình yêu [Am] thương thì [E] tôi như đồng vang [F] tiếng [E]…
Ca sĩ thể hiện: Xuân Trường Nhạc Thánh ca
Nguồn trông cậy muôn đời   Sáng tác: Lm. Trần Quốc Bảo
1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳng lo sợ [Am] chi [E7] Dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vấn vương u [Am] sầu Dầu mưa giăng gió [C] cuốn bão tố tôi…
Ca sĩ thể hiện: Mai Thảo Nhạc Thánh ca
Tác giả Lm. Trần Quốc Bảo

Chưa có thông tin về tác giả này.