Nguồn trông cậy muôn đời

Sáng tác: Lm. Trần Quốc Bảo | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 5882

b [Am-A] #
x2

1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳng lo sợ [Am] chi
[E7] Dầu trong nơi thương đau tôi chẳng vấn vương u [Am] sầu
Dầu mưa giăng gió [C] cuốn bão tố tôi [Dm] vẫn vững bước [F] tới
[E7] Dầu chông gai đau thương tôi có Chúa xoá bao đau [Am] buồn
Giê-hô-[Dm] va [G] Đấng chăn giữ [C] tôi, tôi [F] nào thiếu thốn [E7] chi.

2. [Am] Người đưa tôi đi trong nơi an [C] nghỉ xanh [F] mát đồng cỏ [Am] tươi
[E7] Vào trong nơi an vui, mé nước an bình muôn [Am] đời
Ngài là nguồn ánh [C] sáng thánh khiết soi [Dm] sáng đêm tăm [F] tối
[E7] Và là nguồn tình yêu cho bác ái hy vọng công [Am] bình. [E7]

ĐK : Giê-hô-[A] va! Giê-hô-[D] va! Giê-hô-[E7] va!
Ngài là [A] nơi nương náu thân tôi
Ngài là [D] nơi che chở an vui
Chúa [E7] ơi! Đồn luỹ muôn [A] đời.

Ngài là [A] nơi đồng cỏ xanh tươi
Ngài là [D] nơi mé nước an vui
Chúa [E7] ơi! Hạnh phúc muôn [A] đời.

Trọn đời [A] tôi hạnh phúc sẽ theo tôi
Trọn đời [D] tôi thương xót sẽ theo tôi
Tôi sẽ [E7] ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn [A] đời.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Mẹ đã đi [B7] rồi, lòng con thương nhớ khôn [Em] nguôi Mẹ đã đi [C] rồi, con không... 4753
1. Bỏ Ngài con biết theo [Dm] ai Đời lộng [Bb] gió cánh chim ngàn [A7] khơi Trùng [Dm] dương... 49957
1. [Em] Mọi người đang lạc [G] lối [D] trong biển đời mêng [Em] mông [C] Thuyền người [Em] đang... 4072
1. [Em] Bao nhiêu năm tim lạnh giá [Am] Bao nhiêu năm con rời xa [Em] thánh ân [D] Tim... 2277
1. [Dm] Trên thập [Gm] giá Chúa gục đầu chết [Dm] lặng Bầu trời [Gm] mây tăm [A7] tối khắp... 4653
Bài hát cùng tác giả
1. [Am] Dẫu tôi nói [F] được các thứ tiếng loài người [Dm] Dẫu tôi nói [C] được các thứ... 8286
1. [Am] Dầu khi tôi đi trong trũng [C] bóng chết tôi [F] chẳng lo sợ [Am] chi [E7] Dầu... 5882

Nhập bình luận