Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân

Dậy mà đi   Sáng tác: Nguyễn Xuân Tân  
Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Ai chiến thắng không hề chiến [E] bại Ai nên [D] khôn không khốn một [E] lần Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Dậy mà [E] đi hỡi…
Ca sĩ thể hiện: Tốp ca, Tốp Ca Quân Khu 7 Nhạc Đỏ
Tác giả Nguyễn Xuân Tân

Chưa có thông tin về tác giả này.