Những sáng tác của nhạc sĩ Trí Văn Vinh

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Trí Văn Vinh

70 lần 7   Sáng tác: Trí Văn Vinh  
1. [Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la [Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha [Am] Kìa người bạn đến [C] nài xin thứ tha [F] tội Vậy…
Ca sĩ thể hiện: Ca đoàn Nhạc Thánh ca
Tác giả Trí Văn Vinh

Chưa có thông tin về tác giả này.