70 lần 7

Sáng tác: Trí Văn Vinh | Nhạc Thánh ca | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 1476

b [Am] #
x2

1. [Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Kìa người bạn đến [C] nài xin thứ tha [F] tội
Vậy thầy ơi hãy dạy tha mấy [E7] lần
[Am] Nếu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần trở [E7] về
Hãy thứ tha và thứ tha đừng [Am] để lòng

ĐK: Lạy [Am] Chúa thứ tha tội [G] con
Với bao lỗi [F] lầm, con [Dm] quì trước [E7] Ngài
Bạn [Am] hỡi thứ tha tội [G] nhau
Tháng năm u [F] sầu rộng [E7] tình thứ [Am] tha

2. [Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Một người kia mắc nợ không có chi [F] đền
Vậy nhà vua bắt vợ con phải trả [E7] đền
[Am] Nếu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần van [E7] nài
Chúa sẽ tha nợ sẽ tha nợ [Am] cho về

3. [Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Kìa bạn anh mắc nợ không có chi [F] đền
Quì nài van hết lời không đoán [E7] nhìn
[Am] Dẫu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần van [E7] nài
Chúa bắt tội và bắt tội vì hung [Am] tàn

4. [Am] Kìa lòng thương xót [A7] Chúa trên [G] ta bao [F] la
[Dm] Kìa anh em lỗi [B7] phạm, Chúa [Em] dạy thứ [E7] tha
[Am] Vì người Cha trên đời hằng thương xót [F] bạn
Bạn hãy thương xót người phạm đến [E7] mình
[Am] Nếu bảy mươi lần [G] bảy mươi lần trở [E7] về
Hãy thứ tha và thứ tha đừng [Am] để lòng


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận