Những sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Thơ

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Huỳnh Thơ

Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long   Sáng tác: Huỳnh Thơ  
1. Những đầm [Em] sen, những dòng [A] sông lấp lánh trăng [Em] sao Những xóm [Em] thôn đồng xanh trải rộng Nhịp cầu [A] tre lắt lẻo dòng [D] kênh In dáng [G] hình người con gái quê [B7]…
Ca sĩ thể hiện: Cẩm Ly, Bích Hồng, Thu Hiền, Đông Đào Nhạc Đỏ
Tác giả Huỳnh Thơ

Chưa có thông tin về tác giả này.