Những sáng tác của nhạc sĩ Henning Sommerro

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Henning Sommerro

If you were gone   Sáng tác: Henning Sommerro & Alexander Rybak
Verse 1 : If you were [Am] gone the [F] moon would [G] loose it's [Am] brightness [Em] Without your [Am] smile [F] the finch will [G] sing no [C] more And once in a [Dm] while some [G] waves…
Ca sĩ thể hiện: Alexander Rybak Nhạc Quốc tế
Tác giả Henning Sommerro

Chưa có thông tin về tác giả này.