1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy

Cảm tạ Chúa Xuân   Sáng tác: Nguyễn Quang Huy
Intro: [G][Em]-[Am][D]-[G][Em]-[D][G] 1. Con cảm tạ [G] Chúa chúng con cảm tạ Chúa đã cho một [D] năm được sống an [G] lành (chúng con cảm tạ Chúa) Gia đình bình [D] an (xứ đạo an vui) lòng con sung…
Ca sĩ thể hiện: Hợp Xướng Nhạc Thánh ca
Tác giả Nguyễn Quang Huy

Chưa có thông tin về tác giả này.