Cảm tạ Chúa Xuân

Sáng tác: Nguyễn Quang Huy | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 307

b [G] #
x2

Intro: [G][Em]-[Am][D]-[G][Em]-[D][G]

1. Con cảm tạ [G] Chúa chúng con cảm tạ Chúa
đã cho một [D] năm được sống an [G] lành (chúng con cảm tạ Chúa)
Gia đình bình [D] an (xứ đạo an vui) lòng con sung [G] sướng (xin cảm ơn Người)
Muôn người cậy [G] trông, (suốt đời cậy trông) vì tin có [C] Chúa (Chúa ban ơn lành)
Chúa ban bình [G] an cho [D] ai vững [G] lòng

Ngày xuân con [G] khấn chúa ban bình [D] an cho người trần [G] thế (cho người thế trần)
Nguyện xin Thiên [G] Chúa xuống ban bình [D] an cho hết mọi [G] người (cho người dương thế)
Gia đình bình [D] an họ hàng thân thương bà con lối [G] xóm
Xin cho năm [C] mới tràn [G] đầy niềm [D] vui
Mến Chúa yêu [G] người hạnh [D] phúc trọn [G] đời [Am][D7]

Chúa xuân [Gm] về tràn lan khắp nơi
Chào mừng năm [Eb] mới chúng [Am7] con hợp [D7] nhau
Xin cho quê [Cm] hương đoàn kết trung [D7] thành
Xin cho muôn dân được sống an [Eb] lành
Hết mọi [Bb] người ngợi [D7] khen Chúa [G] xuân

2. Xuân về an [G] vui đã mang niềm tin
vui đến cho [D] mọi nơi từ các gia [G] đình (chúng con cảm tạ Chúa)
Vui vui mừng xuân [D] sang (đón chào năm mới) cầu xin Thiên [G] Chúa (ban xuống ơn lành)
Mỗi một mùa [G] xuân, (mỗi lần xuân đón) bầy chim tung [C] cánh (khắp nơi vui mừng)
Líu lo mừng [G] xuân, hoa [D] nở đón [G] chào.

Tạ ơn thiên [G] Chúa đã cho một [D] năm an lành hồn [G] xác (mọi người an lành)
Đàn ca vang [G] mãi, khắp nơi cùng [D] nhau đón Chúa xuân [G] về (tiếng đàn tiếng hát)
Tâm hồn an [D] vui tràn đầy yêu thương mùa xuân đón [G] Chúa
Xin cho năm [C] mới mọi [G] người vui [D] hơn
Đón Chúa xuân [G] về hạnh [D] phúc tràn [G] đầy

Đón giao [Gm] thừa, niềm tin chúng con
Một lòng cảm [Eb] mến Chúa [Am7] Cha từ [D7] nhân
Ban cho năm [Cm] qua được sống an [D7] lành
Ôi bao tin vui về Chúa Ki-[Eb] tô
Muôn muôn [Bb] người cảm [D7] tạ Chúa [G] xuân

* Ngợi khen Thiên [Bm] Chúa [Am] muôn [D7] muôn [G] đời

Nhập bình luận