Sáng tác: Nguyễn Cửu Dũng | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 219

b [D] #
x2

1. Giáng sinh đang [D] về một mùa Noel trần thế
Chắp tay nguyện [A] cầu một đời sống với đam [D] mê [D7]
Không cần giầu [G] sang càng thêm lắm nỗi lo [D] toan
Ta cần niềm [Bm] vui niềm tin với bạn khắp [A] nơi.

2. Sáng danh trên [D] trời Ngài từng bao phen nghiệt ngã
Thứ tha muôn [A] loài Ngài về tới chốn vinh [D] quang [D7]
Tên Ngài bừng [G] lên ngàn sao sáng khúc hoan [D] ca
Không còn khổ [Bm] đau vì [A] yêu Chúa trên trời [D] cao.

[D] Noel khắp [B7] nơi yên [Em] vui ! [A] Noel Chúa sinh [D] ra đời
[D] Noel khắp [B7] nơi yên [Em] vui ! [A] Noel Chúa sinh [D] ra đời.

1. Christmas is [D] here, Noel around the world
Here comes [A] Jesus, full of peace and [D] love [D7]
We praise you [G] for all the wonders of [D] life
Joy and [Bm] belief brought to all of [A] us …

2. Glory to [D] him, for the suffering and pain
For human [A] sins have been forgiven [D] all
Stars brightly [G] shine. we sing “halleluia” [D]
God’s love will [Bm] turn our [A] sorrows into [D] joys…

[D] Noel, may [B7] your days be [Em] merry! [A] Noel, Jesus [D] was born
[D] Noel, [B7] may your days be [Em] bright! [A] Noel, Jesus [D] was born.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận