Chúa là hy vọng

Sáng tác: Lm. Thái Nguyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 383

b [Em] #
x2

ĐK:
Chúa [Em] là hy vọng đời con đời [Am] con sống nương nhờ [Em] Ngài
Dẫu bao năm [A] dài tình Ngài chẳng [B7] phai
Chúa [Em] hằng ấp ủ đời [A] con đời con phó thác nơi [Em] Ngài
Sẽ không lo [B7] ngại bước đường ngày [Em] mai.

1. Niềm cậy [Am] trông Chúa chính là lẽ [Em] sống
Con bước trong an [C] bình, vui sống trong ân [D] tình vì Chúa hằng giữ [G] gìn
Bao khó khăn trong [A] đời Chúa vẫn hằng đỡ [B7] nâng [Em]
Con luôn [G] tin giữa cảnh đời trôi [Em] nổi kiếp sống chơi [Bm] vơi
Chúa vẫn hằng dẫn [Em] lối qua cuộc đời tăm [D] tối
Đang dẫn đưa nhân [B7] loại đi tới trời đất [Em] mới.

ĐK:
Chúa [Em] là hy vọng đời con đời [Am] con sống nương nhờ [Em] Ngài
Dẫu bao năm [A] dài tình Ngài chẳng [B7] phai
Chúa [Em] hằng ấp ủ đời [A] con đời con phó thác nơi [Em] Ngài
Sẽ không lo [B7] ngại bước đường ngày [Em] mai.

2. Để vượt [Am] qua bao mê lầm dương [Em] thế
Trên bước con đi [C] về, luôn giữ câu ước [D] thề và sống đẹp mọi [G] bề
Tình Chúa luôn cận [A] kề giúp con vượt bến [B7] mê [Em]
Không mong [G] chi giữa thế trần thay [Em] đổi tất cả qua [Bm] thôi
Chỉ có quyền năng [Em] Chúa cho một ngày tươi [D] mới
Cho những ai hy [B7] vọng đang hết lòng cậy [Em] trông.

ĐK:
Chúa [Em] là hy vọng đời con đời [Am] con sống nương nhờ [Em] Ngài
Dẫu bao năm [A] dài tình Ngài chẳng [B7] phai
Chúa [Em] hằng ấp ủ đời [A] con đời con phó thác nơi [Em] Ngài
Sẽ không lo [B7] ngại bước đường ngày [Em] mai.

3. Một mình [Am] Chúa cho niềm vui [Em] sống
Không có ai trên [C] đời, không có chi rạng [D] ngời chỉ có Ngài tuyệt [G] vời
Vì đã cho nhân [A] loại chính con Ngài dấu [B7] yêu [Em]
Xin cho [G] con giữ một niềm tin [Em] tưởng biết sống yêu [Bm] thương
Biết góp phần với [Em] Chúa xây dựng cuộc sống [D] mới
Nên chứng nhân hy [B7] vọng như Chúa hằng chờ [Em] mong.

ĐK:
Chúa [Em] là hy vọng đời con đời [Am] con sống nương nhờ [Em] Ngài
Dẫu bao năm [A] dài tình Ngài chẳng [B7] phai
Chúa [Em] hằng ấp ủ đời [A] con đời con phó thác nơi [Em] Ngài
Sẽ không lo [B7] ngại bước đường ngày [Em] mai.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận