Những sáng tác của nhạc sĩ Jenny Thủy Đinh

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Jenny Thủy Đinh

Nguyện theo chánh pháp   Sáng tác: Tô Tài Năng & Jenny Thủy Đinh
[Em] Chúng con ở đạo [Bm] tràng cung [C] kính quỳ trước điện [G]Phật [Em] Tán dương công [D] đức [Bm] Bậc Thầy ba [G] cõi [Em] Đãnh lễ hồng [C] danh chư Phật ba [D] đời Chí thành cầu…
Ca sĩ thể hiện: Nhật Kim Anh Nhạc Phật giáo
Tác giả Jenny Thủy Đinh

Chưa có thông tin về tác giả này.