Chỉ còn nhau

Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1341

b [Em] #
x2

Ðôi ta mất [Em] hết, chỉ còn [C] nhau chỉ còn trước [D] sau niềm đớn [F] đau
Với nỗi hận [C] sầu Buồn thương lai [Am] láng như biển [B7] sâu
Ðôi ta đã [Em] mất cả mộng [C] mơ chỉ còn xác [D] xơ, hình bóng [F] xưa
Dĩ vãng mịt [C] mù buồn như chiếc [Am] lá rụng chiều [Em] thu

ĐK: Ngồi lại [Am] đây, xin ôm chặt [C] lấy
Bàn tay [F] này chứa đựng hôm [Em] nay
Năm ngón [B7] gầy đưa nhau tìm [C] lối
Năm ngón [B7] dài ve vuốt tương [Em] laị

Ngồi kề [G] vai, hôn không từ [D] chối
Vết thương lòng khép kín nghỉ [G] ngơi
Rồi cùng [Em] đi xây duyên tình [Am] mới
Thế gian [B7] này sẽ bớt đơn [Em] côi

Chuyển sang tone [Am] ---

[D] uh [F] uh [Em] uh [Am]

Ta chưa mất [Am] hết, vì còn [F] nhau còn cần khát [G] khao cần biết [Bb] yêu
Biết giữ tình [F] đầu tình hôm nay [Dm] nối qua tình [E7] sau
Ta xây dĩ [Am] vãng của ngày [F] mai bằng tình lứa [G] đôi, dù ngắn [Bb] hơị
Tiếng hát còn [F] ngời tình ta như [Dm] nắng mọc ngoài [Am] khơi


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận