Tim vỡ

Sáng tác: Lam Phương | Nhạc Trữ tình | Điệu: Slow Rock | intrepid | 7507

b [Em] #
x2

Chiều [Em] hỡi, biết mây về đâu ở đâu
Hay mây còn [C] đau, nỗi đau hằn [F#] trong tim [B] sầu
Mùa [D] đông màn đêm buông [Em] mau, đàn chim một ngày gian [Am] lao
Từng [G] đôi líu lo lời [Am] thương yêu ngọt [Em] ngào.

Người [Em] hỡi có bao giờ nghe thoáng qua
Chút hương tình [C] xa mỗi khi chiều [F#] rơi âm [B] thầm
Thời [D] gian làm tim quên [Em] mau thời gian làm nguôi cơn [Am] đau
Mà [G] sao với ta thời [Am] gian không nhiệm [Em] màu.

Người [Em] ơi biết làm sao nhạt phai được [G] bóng người
Còn [Em] chăng tiếng chân [Am] khua lẻ loi trên [Em] đường đời
Anh [D] như gió lộng mây [Bm] trời thênh [D] thang giữa chợ đời [Em] vui
Riêng [D] em gối mộng xa [Bm] vời đêm [D] đêm ấp ủ tình [Em] côi.

Người [Em] hỡi biết đau từ khi mất nhau
Mỗi khi hoàng [C] hôn tắt trên nẻo [F#] xa im [B] lìm
Nhìn [D] lên trời cao mong [Em] manh, nhìn ta đời sao lênh [Am] đênh
Buồn [G] hỡi có nghe nhịp [Am] tim đang lạnh [Em] lùng.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận