A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Danh sách bình luận mới

Trái tim bên lề
Kim Khôi: Thêm tone của Lân Nhã đi bạn
3 giờ trước

Hồng nhan
Vũ: Đã cho xin tone Dương Sang Và Tuấn Quang song ca
6 giờ trước

Dòng đời
nuafax: Thêm bản của Khánh Duy & Nhã Ca đi ad
8 giờ trước

Duyên phận
nuafax: Thêm bản của Ngọc Sơn với bản của Vân Quang Long đi ad
8 giờ trước

Lạnh lùng
nuafax: Thêm bản của Elvis Phương đi ad
8 giờ trước

Kỷ niệm trong tôi
nuafax: Thêm bản của Don Hồ đi ad
8 giờ trước

Mashup Lỡ duyên
hieubuoi: rải điều j là hợp vậy bạn
12 giờ trước

Bản tình ca đầu tiên
kiepvozanh: Mình quạt XXLLXL(C)
14 giờ trước

Luyến thương
nuafax: Bản gốc bài này http://m1.chiasenhac.vn/mp3/chinese/c-pop/this-precious-night~vuong-nhuoc-lam~ts3sb765q4qtkh.html
17 giờ trước

Đàn bà cũ
singerindark: Một sáng tác tuyệt vời. Xin chúc mừng PT.
21 giờ trước