A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Danh sách bình luận mới

Diễm xưa
Khuong: Dam Vinh Hung hát tone gì vậy Add? Cám ơn nhiều.
3 giờ trước

Biển tình
intrepid: Gọi là Fa thăng trưởng bạn nhé.
3 giờ trước

Biển tình
Ngọc lành: E thấy bên trên có trả lời cho bạn Than Bake(Fa trưởng thăng) và câu trả lời của e là(pha...
13 giờ trước

Biển tình
Đô: @Ngọc Lành Pha thăng trưởng nha bạn
13 giờ trước

Hoa hồng dại
tôm: Cách rảy dây sao ák mn... E mới học còn nhiều thứ e muốn học mn.
13 giờ trước

Biển tình
Ngọc lành: E muốn hỏi bài hát biển tình mà đàm vĩnh hưng hát, khi e muốn hát như đàm vĩnh hưng...
14 giờ trước

Chuyện tình buồn
hieunguyen27vn: Hòa âm theo ca sỹ Trần Thái Hòa 1. Năm [C] năm rồi không [Em] gặp, từ [G] khi em...
16 giờ trước

Mưa hồng
hieunguyen27vn: Hòa âm theo ca sỹ Khánh Ly 1. Trời ươm [F] nắng cho mây [Bb] hồng Mây qua [Bdim] mau...
16 giờ trước

Thành phố buồn
thaply: Bố già ơi, si thứ mà khó thì bố già dùng mi thứ đi, mi thú là chủ âm mà,...
16 giờ trước

Thành phố buồn
thaply: Bố già ơi, si thứ mà khó thì bố già dùng mi thứ đi, mi thú là chủ âm mà,...
16 giờ trước