Video: Ô Lan Đồ Nhã - Đứng trên thảo nguyên nhìn về Bắc Kinh / 乌兰图雅 - 站在草原望北京

Nguồn từ kênh: Khoảng Lặng | Lượt xem: 1451


Đứng trên thảo nguyên nhìn về Bắc Kinh (Zhàn zài cǎo yuán wàng Běi Jīng - 站在草原望北京)

b [Em] #

1. 瓦蓝蓝的天上飞雄鹰
[Em] Wǎlán lán de tiānshàng [D] fēi xióng [Em] yīng
我在高岗瞭望北京
[C] Wǒ zài gāo gǎng liàowàng běi-[G] jīng
侧耳倾听母亲的声音
[Em] Cè'ěr qīng-[C] tīng [G] mǔqīn de shēng yīn
放眼欲穿崇山峻岭
[D] Fàngyǎn yù chuān [Bm] chóngshānjùn-[Em] lǐng

2. 绿波波的草场骏马行
[Em] Lǜ bō bō de cǎochǎng [D] jùnmǎ [Em] xíng
我在草原歌唱北京
[C] Wǒ zài cǎoyuán gēchàng běi-[G] jīng
谁的眼睛掠过了风景
[Em] Shuí de yǎn-[C] jīng [G] lüèguòle fēngjǐng
迎风高唱五星红旗
[D] yíngfēng gāo chàng [Bm] wǔxīng hóng-[Em] qí

ĐK: 我站在草原望北京
[Em] Wǒ zhàn zài [C] cǎoyuán [D] wàng běi-[Em] jīng
一望无际国泰安宁
[C] Yīwàngwújì [D] guótài ān-[G] níng [B7]
唱出草原的豪情和美丽
[Em] Chàng chū cǎo-[C] yuán de [Am] háoqíng hé měi-[D] lì
让这歌声回荡紫荆
[Bm] Ràng zhè gēshēng [D] huídàng zǐ-[Em] jīng

我站在草原望北京
[Em] Wǒ zhàn zài [C] cǎoyuán [D] wàng běi-[Em] jīng
青青山岗心旷神怡
[C] Qīng qīngshān gǎng [D] xīnkuàngshén-[G] yí [B7]
让心放飞着喜悦的心情
[Em] Ràng xīn fàng [C] fēizhe [Am] xǐyuè de xīn-[D] qíng
吉祥彩云献给你
[Bm] Jíxiáng cǎi-[D] yún xiàn gěi [Em] nǐ

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ô Lan Đồ Nhã: Fm