Video: Engelbert Humperdinck - Love me with all of your heart

Nguồn từ kênh: racewayroy | Lượt xem: 3024


Yêu em bằng cả trái tim (Cuando calienta el sol - Love me with all of your heart)

b [D] #

Version 1:


[D] Yêu em, xin anh yêu [Bm] thương từ trong đáy [F#m] tim anh
[G] Xin anh mang cho em tin [Em] yêu đừng cho dối [D] gian [B]
[Em] Hãy hứa với em [A] rằng, nụ hôn hôm [D] nay ngàn sau không [Bm] phai
Tình anh cho [F#m] em, dù bao xuân [G] qua, còn mãi [A] tươi [A7]

[D] Khi ta bên [Bm] nhau, hay khi mình xa cách [F#m] đôi nơi
[G] Xin anh luôn yêu [Em] em, như em hằng yêu mến [D] anh [B]
[Em] Hãy nói với em [A] rằng từ khi yêu [D] nhau
Dành cho mai [Bm] sau, tình không phôi [F#m] pha
Và mong sao [G] cho lời anh [A] nói
Hoà nhịp theo [A7] trái tim của [D] anh


---------------------
Version 2: Cathy Huệ (trước 75)


[D] Yêu em, yêu em nghe [Bm] anh bằng nguyên [F#m] trái tim
[G] Yêu em, yêu em nghe [Em] anh đừng xa lánh [D] em [B]
[Em] Xin nói câu thề [A] nguyện, dành luôn cho [D] em
Từng nụ hôn [Bm] riêng, mùa đông ấm [F#m] áp
Mùa hè mênh [G] mông, mùa thu [A] êm [A7]

[D] Khi anh xa em, xa [Bm] em hoặc khi có em [F#m] bên mình
[G] Yêu em , như em yêu [Em] anh bằng nguyên trái [D] tim [B]
[Em] Xin chớ yêu âm [A] thầm, đừng nên yêu [D] em
Bằng năm tháng [Bm] gần, mà phải [F#m] yêu em
Bằng con [G] tim rung lần đầu [A] tiên
Bằng từng [A7] muôn tiếng tim đập [D] vang


---------------------


[D] Love me with all your [Bm] heart that ́s all I [F#m] want love
[G] Love me with all your [Em] heart or not at [D] all [B]
[Em] Just promise me [A] this , that all you ́ll [D] give me
All your [Bm] kisses, every [F#m] winter every [G] summer, every [A] fall [A7]

[D] When we are far [Bm] apart or when you ́re [F#m] near me
[G] Love me with all your [Em] heart as I love [D] you [B]
[Em] Don ́t give me your [A] love for a [D] moment or an [Bm] hour
Love me [F#m] always as you [G] loved me from the [A] start
With every [A7] beat of your [D] heart

[Em] Just promise me [A] this that all you ́ll [D] give me
All your [Bm] kisses, every [F#m] winter , every [G] summer, every [E] fall – [B7]

Key change up 1 tone to [E] ----------

[E] When we are far [C#m] apart or when you ́re [Abm] near me
[A] Love me with all your [F#m] heart as I love [E] you [C#]
[F#m] Don ́t give me your [B] love , for a [E] moment or an [C#m] hour
Love me [Abm] always as you [A] loved me from the [B] start
With every [B7] beat of your [E] heart


---------------------
Spanish version (Original) by Los Hermanos Rigual

[D] Cuando calienta el [Bm] sol aqui en la [F#m] playa,
[G] Siento tu cuerpo [A] vibrar cerca de [D] mi [B7]
[Em] Es tu palpi-A] tar, es tu [D] cara, es tu [Bm] pelo,
Son tus [F#m] besos, me estre-[G] mezco, oh, oh, [A] oh!

[D] Cuando calienta el [Bm] sol aqui en la [F#m] playa
[G] Siento tu cuerpo [A] vibrar cerca de [D] mi [B7]
[Em] Es tu palpi-[A] tar, tu recu-[D] erdo, mi lo-[Bm] cura,
Mi de-[F#m] lirio, me estre-[G] mezco, oh oh [A] oh!
Cuando calienta el [A] sol, oh, oh, oh!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Englebert Humperdink: D - Kiều Nga: G - Lưu Bích: G - Cathy Huệ (trước 75): Ab 
- Lan Anh: A - Luis Miguel: F - Don Hồ: B 
- Thu Phương: G - Philip Huy & Thúy Hường: A - Quang Dũng: Db 
- Helmut Lotti: F - Agnetha Faltskog: G - Connie Francis: Ab 
- Los Hermanos Rigual: D - Ngọc Lan & Jo Marcel: A