Video: Mình Kết Thúc Đi - Đinh Kiến Phong ( Official Music Video 4k)

Nguồn từ kênh: BD Media Music | Lượt xem: 1300


Mình kết thúc đi

b [Em] #

Vòng hợp âm: [C] [D] [Bm] [Em]

1. Đừng nhìn [C] anh mà khóc nữa em [D] ơi!
Buồn đến [Bm] mấy cũng phải xa nhau [Em] rồi
Mình chia [C] tay tất cả do em [D] thôi
Anh không [Bm] thể yêu một người phản [Em] bội.

Tại vì [C] anh cố chấp nên yêu [D] sai
Và từng [Bm] nghĩ sẽ yêu rất lâu [Em] dài
Mà hôm [C] nay thấy em tay trong [D] tay
Bên ai giờ [Bm] em còn muốn thanh minh giải [Em] bày.

ĐK:
Anh chưa từng [C] đau đau như thế [D] này
Yêu em nhiều [Bm] lắm nhưng phải đành buông [Em] tay
Anh luôn dựng [C] xây với yêu thương tràn [D] đầy
Mà vô [Bm] tâm người cứ xem anh như bèo [Em] mây.

Anh đã từng [C] mơ giá như có phép [D] màu
Để anh mạnh [Bm] mẽ quên hết những niềm [Em] đau
Tay sẽ tự [C] buông vết thương, kia tự [D] lành
Giữ lại làm [Bm] chi thôi mình kết thúc [Em] đi.

2. Từng gạt [C] bao lời nói xung [D] quanh
Vì cứ [Bm] nghĩ nếu đã yêu hết [Em] lòng
Thì người [C] kia, chắc cũng không vô [D] tâm
Anh đâu [Bm] nghĩ em lại không trân [Em] trọng.

Nhìn lại [C] xem có ai yêu thương [D] em
Thật lòng [Bm] hay tất cả chỉ dối [Em] lừa
Người mà [C] anh dốc con tim yêu [D] thương
Lại là người [Bm] cho anh vết thương đau tột [Em] cùng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đinh Kiến Phong: Em