Video: Hiền Thục Ngày hội giới trẻ phục sinh 2016 - GX Hạnh Thông Tây

Nguồn từ kênh: Lam Dinh | Lượt xem: 675


Trong bàn tay Chúa

b [Em] #

Đặt bàn [G] tay con trong tay [Em] Chúa
Chúa ơi! Tháng năm đời [C] con
Xin dâng [G] trao cho Ngài [D7] đây
Đặt đời [G] con trong bàn tay [Em] Chúa
Chúa [D] ơi! Trọn niềm tín [C] thác
Chúa luôn yêu thương quan [Am] phòng
[D7] Chở che dắt [G] dìu [D7]

ĐK: [G] Trong bàn tay Chúa yêu
con như trẻ [Em] thơ ở trong bàn tay
của mẹ bình [C] yên hạnh [B7] phúc
Và con [Em] tiến [D] bước
Cùng với [G] Chúa lòng luôn vững tin
Dẫu cho hiểm [Em] nguy bão giông bủa vây
Chúa sẽ dìu [C] con [D] vượt qua bình [Em] yên

[Bm] Nếu bước chân con [Em] có mỏi
Xin [D] Ngài dừng lại chờ [C] con
[Bm] Nếu bước chân con [Em] rã rời
Xin [D7] Ngài hẵng ẵm con trên [G] tay

Tăng ½ tone lên [Fm]

ĐK: [Ab] Trong bàn tay Chúa yêu
con như trẻ [Fm] thơ ở trong bàn tay
của mẹ bình [C#] yên hạnh [C7] phúc
Và con [Fm] tiến [Eb7] bước
Cùng với [Ab] Chúa lòng luôn vững tin
Dẫu cho hiểm [Fm] nguy bão giông bủa vây
Chúa sẽ dìu [C#] con [Eb7] vượt qua bình [Fm] yên

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hiền Thục: Em