Video: Yuan Fengying - A Moment of Romance - tone Ebm

Nguồn từ kênh: Omas Yazoo | Lượt xem: 652


Nếu có tình yêu (Tin joek jau cing - 天若有情)

b [Am] #

Intro: [Am][Em][Am][Am]-[G][Am][G][Am]

1. jyun [Am] loeng waa jaa bat [Em] gong bun geoi
ci hak [Am] saang ming zoi jing zeoi
[G] gwo heoi nei cang [Am] cam gwo
mui dyun [G] sat heoi liu dik seng [Am] jam

[G] lok jat jyun heoi [C] jan kei mong
lau zyu [G] cing ceon dik jat [Am] saat
[G] fung jyu si nim [F] zi san mung leoi
[G] zung wui jau hei [Am] heoi

2. joek [Am] gwo taa ciu ci saang [Em] bat ho jyu nei
naa gun [Am] saang ming si mou noi
[G] gwo heoi jaa cang [Am] zeon sou
wong jat [G] sam leoi ngoi dik seng [Am] jam

[G] zau zoeng gaak sai [C] jan kei mong
cung sap [G] dong tin dik jat [Am] cit
[G] ci sai dyun zaam [F] zyun san bou zeon
[G] siu sat nei dik hung [Am] gaan

Chorus: [Em] zi kau mong jat mong
joeng ngoi fo [Am] wing jyun dik gou [G] siu
[C] cing ceon cing nei [G] gwai loi
[F] zoi bun ngo jat [E] wui

3. jyun [Am] loeng waa jaa bat [Em] gong bun geoi
ci hak [Am] saang ming zoi jing zeoi
[G] gwo heoi nei cang [Am] cam gwo
mui dyun [G] sat heoi liu dik seng [Am] jam

[G] lok jat jyun heoi [C] jan kei mong
lau zyu [G] cing ceon dik jat [Am] saat
[G] fung jyu si nim [F] zi san mung leoi
[G] zung wui jau hei [Am] heoi

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Yuan Fengying: C#m - Dm