Video: Kyo York - tone F#m

Nguồn từ kênh: Kyo York OFFICIAL | Lượt xem: 1091


Đừng hỏi em (Don't ask me)

b [Am] #

Intro: [Am][Dm]-[G][C]-[Am][Dm]-[G][Em][Am]-[D][Am]-[D][Am]

1. Đừng hỏi em vì [Am] sao tình yêu ta úa [Em] màu
Đừng trách em vì [F] sao giấc [G] mơ tàn [C] mau
Đừng [Em] hỏi em vì [Am] sao ngày đôi ta bắt [Em] đầu
Một chiếc hôn nồng [G] sâu đã đưa [Em] ta về [Am] đâu [Dm][Em][Am]

Mình đã yêu nhau thật [Am] lâu
Mình hứa với nhau những [Dm] điều
Em vẫn không thể [G] quên lá thư nằm trên [C] gối
Giọng viết yêu thương từ [Am] anh là những xót xa trong [Dm] em
Anh đã đi thật [G] xa để em [Em] lại ngủ [Am] yên [Am][Dm][Am]

Re-intro: [Am][Dm]-[G][C]-[Am][Dm]-[G][Em][Am]-[D][Am]-[D][Am]

2. Đừng hỏi em giờ [Am] sao giờ em như thế [Em] nào
Đừng cố va vào [F] nhau nỗi [G] đau ngày [C] nào
Đừng [Em] trách em vì [Am] sao lặng im trong nỗi [Em] sầu
Mình có vui gì [G] đâu nếu ta [Em] không còn [Am] nhau [Dm][Em][Am]

Ngày tháng trôi qua thật [Am] mau
Giờ chúng ta cũng xa [Dm] nhau
Em vẫn không thể [G] tin lúc em đọc thư [C] ấy
Giọng viết yêu thương từ [Am] anh là những xót xa trong [Dm] em
Anh đã đi thật [G] xa để em [Em] lại ngủ [Am] yên [Am][Dm][Am]

-------------------
Phiên bản tiếng Anh 1

Intro: [Am][Dm]-[G][C]-[Am][Dm]-[G][Em][Am]-[D][Am]-[D][Am]

1. Don't you ask me [Am] why our love had [Em] faded
Don't you blame me [F] for our [G] shattered [C] dream
Don't [Em] you ask me [Am] why he day our love be-[Em] gan
Where that passion-[G] ate kiss [Em] hadled us [Am] to [Dm][Em][Am]

Our love lasted [Am] long, promises were [Dm] made
I still can't for-[G] get the letter on my [C] bed
The loving words from [Am] you were my deep [Dm] regret
You had gone so [G] far, leaving [Em] me be-[Am] hind [Dm][Em][Am]

2. Don't you ask me [Am] why our love had [Em] faded
Don't you blame me [F] for our [G] shattered [C] dream
Don't [Em] you ask me [Am] why he day our love be-[Em] gan
Where that passion-[G] ate kiss [Em] hadled us [Am] to [Dm][Em][Am]

Our love lasted [Am] long, promises were [Dm] made
I still can't for-[G] get the letter on my [C] bed
The loving words from [Am] you were my deep [Dm] regret
You had gone so [G] far, leaving [Em] me be-[Am] hind [Dm][Em][Am]

Intro: [Am][Dm]-[G][C]-[Am][Dm]-[G][Em][Am]-[D][Am]-[D][Am]

3. Don't you ask me [Am] how I am doing [Em] now
Don't you try to [G] touch my long gone [C] pain
Don't you blame me [Am] for my painful si-[Em] lence
There's no happi-[G] ness if our [Em] love is [Am] lost

The days went by so [Am] fast now we are [Dm] no more
I still can't be-[G] lieve what I read was [C] true
The loving words from [Am] you were my deep [Dm] regret
You had gone so [G] far, leaving [Em] me be-[Am] hind [Dm][Em][Am]

Don't you ask me [Am] why and you don’t [Em] blame me
There's no happi-[G] ness if our [Em] love is [Am] lost
Don't you ask me [Am] why and please ask your-[Em] self
If you come [G] back, when will [Em] you leave [Am] again? [Dm][Em][Am]


--------------------
Phiên bản tiếng Anh 2 (Kyo York)


1. Please don't ask me [Am] why our love was so [Em] bright
Don't blame me, ask [F] why this [G] dream has [C] gone
Please don't ask me [Am] why the day we first [Em] met
That passionate [G] kiss has it [Em] come to [Am] this? [Dm][Em][Am]

We've been in love so [Am] long we promised every-[Dm] thing
How can I for-[G] get that letter on my [C] bed
Your every written [Am] word so painful in my [Dm] heart
You left me a-[G] lone and just [Em] where'd you [Am] go [Bm][Am][Bm][Am]

2. Please don't ask me [Am] now how I'm fee-[Em] ling
Don't bring up the [F] past I [G] have moved [C] on
And please don't blame [Am] me for bitter si-[Em] lence
When we are a-[G] part what's there [Em] left to [Am] love [Dm][Em][Am]

The time just flies so [Am] fast and you are in my [Dm] past
I just can't be-[G] lieve when I read what you [C] wrote
Your every written[Am] word so painful in my [Dm] heart
You left me a-[G] lone and just [Em] where'd you [Am] go [Bm][Am][Bm][Am]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mỹ Tâm: Cm - Jang Mi: Cm - Hàn Hưng: F#m - Bùi Hà My & K-ICM: Cm