Video: Kyo York & Ju Uyên Nhi - tone Ab

Nguồn từ kênh: Kyo York OFFICIAL | Lượt xem: 679


Thương ca tiếng Việt

b [D] #

1. [D] Tiếng Việt [Em] ru bên nôi
[D] Tiếng mẹ [Em] thương vô bờ
[D] Đưa con vào đời [Bm] bằng vần thơ
[G] Những cánh cò bay [A] rợp mộng mơ
[D] Tiếng Việt [Em] cha dạy con
[Bm] Những chiều [Em] bay cánh diều
[F#m] Câu đồng dao [Bm] bên bạn quen
[G] Cho con nhìn quê [A] mình tình yêu
[D] Tiếng Việt [Em] trong bài thơ
[Bm] Có người [A] xưa chinh phụ
[F#m] Ngồi mỏi mòn đợi [Bm] chinh phu
[Em] Hoá đá rồi lời [A] ca vẫn [D] còn

ĐK: Tiếng Việt [Em] còn [A] trong mỗi [D] người
[G] Người Việt còn thì [E] còn nước [A] non
Giữ tiếng [E] Việt [A] như ngày [Bm] nào
[G] Hào hùng xưa mãi [A] vọng ngàn sau
Tiếng Việt [Em] còn [A] mỗi [D] người
[G] Hồn Việt mình còn [E] nguyên vẹn [A] tròn
Giữ tiếng [Em] Việt [F#m] cho nối [Bm] đời
[G] Lời quê [Em] hương ấy [A] lời sắc [D] son

2. [D] Tiếng Việt [Em] đêm xuân xưa
[D] Hát niềm [Em] thương quan họ
[D] Cầu qua cầu để [Bm] lại mùa thương
[G] Cho sau này ai [A] còn niềm vương
[D] Tiếng Việt [Em] trên dòng sông
[Bm] Có điệu [Em] Nam Ai buồn
[F#m] Ai chờ ai [Bm] bên bờ xưa
[G] Ai chưa về ai [A] còn đội mưa
[D] Tiếng Việt [Em] con đò đêm
[Bm] Tiếng hò [A] ai bay rộng
[F#m] Giọng hò tìm người [Bm] về quê hương
[A] Mang cánh đồng hẹn [A7] hò người [D] thương

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mỹ Tâm: D