Video: Khánh Hà - tone A

Nguồn từ kênh: Duckienle | Lượt xem: 291


Khói giăng mờ đôi mắt (Smoke gets in your eyes)

b [C-Cm] #

Version 1: Khói thuốc làm lệ rơi - Khánh Hà

1. [C] Ta [Em7] tuy chớm yêu lầm [Dm7] lỗi
[G7] Bởi trách nhau hờn [C] dỗi [F]
[F#dim] Khiến cho tình chia [Em7] phôi
[Am7] Vắng nhau về chung [Dm7] lối [G7]
Bóng anh đã xa [C] vời [Bdim][Dm7][G7]

2. [C] Xưa [Em7] tình đến như một [Dm7] sớm
[G] Mình bỗng nhiên mù [C] quáng [F]
[F#dim] Trái tim lửa tình [Em7] yêu
[Am7] Nhớ nhung hồn khô [Dm7] héo
[G] Khói thuốc làm lệ [C] rơi [F][C][Eb7]

ĐK: [Abmaj7] Tình nồng thắm, tình yêu ta [Fm] thầm mê đắm
Vững tin người mình [Bbm7] yêu trăm [Eb] năm
[Abmaj7] Rồi một sớm tả tơi nghe [G7] hồn tan vỡ
Xót xa tình [C] vỗ cánh [G7] bay

3. Bỗng [C] ngày [Em7]chợt mắt vương niềm [Dm7] đau
[G7] Bạn thấy ta vội [C] dấu [F]
[F#dim] Giữa khi đời còn [Em7] tươi
[Am7] Nhớ thương lòng còn vương [Dm7] vấn
[G7] Khói thuốc làm lệ [C] rơi


----------------
Version 2: Khói giăng mờ đôi mắt - Tuấn Ngọc

1. [C] Có [Em7] người nhắc sao vạn [Dm7] biếc
[G7] Tình thủy chung rạng [C] rỡ [F] ớ ơ ớ ơ [Dm] ờ
[F#dim] Có tôi thầm nghe [Em7] như
[Am7] Trái tim cùng hòa [Dm7] chung [G7]
Những giây phút êm [C] ái [Bdim][Dm7][G7]

2. [C] Có [Em7] người nói yêu rồi [Dm7] thấy
[G7] Mình bỗng nhiên mù [C] quáng [F] ớ ơ ớ ơ [Dm] ờ
[F#dim] Trái tim lửa tình [Em7] thiêu
[Am7] Khói bốc mờ đôi [Dm7] mắt
[G7] Mới rõ lòng người [C] yêu [F][C][Eb7]

ĐK: [Abmaj7] Rồi tôi giỡn mĩa mai vang [Fm] cười đắc ý
Với bao người họ [Bbm7] không tin [Eb] tôi
[Abmaj7] Ngờ đâu đến chiều nay nghe [G7] lòng tan vỡ
Chết theo tình [C] vỗ cánh [G7] bay

3. [C] Nay [Em7] bạn diễu tôi mù [Dm7] quáng
[G7] Lệ thắm không kịp [C] thấu [F] ớ ơ ớ ơ [Dm] ờ
[F#dim] Khiến tôi cười rồi [Em7] nói
[Am7] Mối diễm tình ta chẳng [Dm7] lâu
[G7] Khói vương lệ tình [C] rơi


---------------


1. [C] They [Em7] ask me how I [Dm7] knew
[G7] My true love was [C] true?
[F] Oh [Dm] [F#dim] I of course re-[Em7] plied,
[Am7] "Something here in-[Dm7] side [G7]
Cannot be de-[C] nied" [Bbdim][Dm7][G7]

2. [C] They [Em7] said someday you'll [Dm7] find
[G7] all who love are [C] blind
[F] Oh [Dm] [F#dim] when your heart's on [Em7] fire
[Am7] You must rea-[Dm7] lize
[G7] smoke gets in your [C] eyes [F][C][Eb7]

Chorus: [Abmaj7] So I chaffed them and I [Fm] gaily laughed
To think they could [Bbm] doubt my [Eb] love
[Abmaj7] Yet today, my love has [G7] flown away
I am wit-[C] hout, without my [G7] love.

3. [C] Now [Em7] laughing friends de-[Dm7] ride
[G7] Tears I cannot [C] hide
[F] Oh, [Dm] [F#m] so I smile and [Em7] say
[Am7] "When a lovely flame [Dm7] dies
[G7] Smoke gets in your [C] eyes"

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Julio iglesias: Eb - The platters: Eb - Hiend: Ab - Jason Donovan: E 
- Barbra Streisand: A