Video: Ngày mai tôi về - Hằng Phạm (tone Bm)

Nguồn từ kênh: Hằng Phạm Official | Lượt xem: 1034


Ngày mai tôi về

b [Dm] #

Mai đây tôi [Dm] về
Bỏ lại sau lưng những hầm chông bãi [Bb] mìn
Tôi hiên [F] ngang trong niềm vui rộng [Gm] lớn
Trả lại cho [Dm] ai những địa danh qua hãi [Bb] hùng
Mà người đời từng biết [Am] tên.

A Sao, Cam [Dm] Lộ
Hạ Lào, Khe Xanh pháo nổ trên cố [Bb] thành
Xin vinh [F] thăng những mộ xanh cỏ [Gm] biếc
Có kẻ hôm [Dm] qua đã ngủ yên trên chiến [Bb] trường
Tuổi chiến [A7] trường dài hơn tuổi [Dm] mình.

Tôi xin đa [F] tạ những người tình hôm [Gm] nay
Đã biết thương anh [Dm] lính trẻ đường [F] dài
Xin đa [Bb] tạ cuộc [F] đời đã cho tôi thấy [Dm] mặt bạn [C] bè
Những người còn quanh [F] tôi. [A7]

Mai đây không [Dm] còn
Đạn nổ trên cao xác thù trong chiến [Bb] hào
Tôi ra [F] đi đi từ nam về [Gm] bắc
Ghé lại sông [Dm] Hương thăm người thương thăm phố [Bb] phường
Thăm Huế [A7] buồn vẳng nghe tiếng [Dm] hò.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Chế Linh: Dm - Trường Vũ: Cm - Tuấn Vũ: C#m - Hương Lan (trước 75): Bm