Video: Vẫn nhớ người - Ngô Trường

Nguồn từ kênh: 2NGUYỄN entertainment | Lượt xem: 1358


Vẫn nhớ người

b [Em] #

1. Nhớ em [Em] nhiều đêm từng đêm
Anh ngồi [Am] đây đếm sao trên [D] trời
Như ngày [G] xưa, ngày có [C] em
Trong vòng [D] tay biết bao niềm vui.

2. Đã bao [Em] lần đêm dần qua
Anh còn [Am] yêu vẫn luôn mong [D] chờ
Trong bình [G] minh, ngày có [C] em
Mang bình [D] yên em quay về [Em] đây.

ĐK:
Bước chân [C] người rời [D] xa
Hỏi tình [B7] yêu trong em có [Em] xa
Mà sao [C] em không hồi [D] âm cho anh một [Em] lời.

Còn bao [G] nhiêu, là yêu [D] thương
Trong trái [Am] tim anh đã trao hôm [Em] nào
Dành cho [D] em khi đã [C] bao năm em rời [B7] xa
Có biết [Em] rằng vẫn nơi [C] này
Anh vẫn [D] luôn mong nhớ [B7] em.

Chờ cũng [G] thế, đợi cũng [D] thế.
Em bước [Am] đi em sẽ không quay [Em] về
Mà sao [D] anh vẫn nhớ [C] thương em đêm từng [B7] đêm
Ánh trăng [Em] tàn đã lâu [C] rồi
Đêm đã [D] qua em không [Em] về.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngô Trường: Gm