Video: Trương Học Hữu (Cantonese version) - tone D

Nguồn từ kênh: JackyCheungVEVO | Lượt xem: 569


Giấc mơ có thật (Sau khi rời khỏi - lí kāi yǐ hòu - 离开以后)

b [G] #

1. [G] Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa [Bm] xuân yêu thương dịu êm
[Em] Cùng điệu nhạc chất [G] ngất hòa theo tiếng [A7] trái tim em rộn [D7] lên
Cầm bàn [Bm] tay, anh [B7] nói những lời ân [Em] ái mặn [C] nồng
[Bm] Thời gian ngừng [Em] mãi cho hoa lá [Am] khoe màu [D7]

2. [G] Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng [Bm] đêm qua em đã mơ
[Em] Người giờ này đã [G] đến một nơi rất [A7] xa xăm, em còn [D7] đây
Bờ mi [Bm] em hoen [B7] nước mắt vì tình [Em] yêu tan vỡ
Đến khi nào anh [Bm] như giấc mơ ngày [Em] qua
Lòng em luôn khao [Am] khát nhớ mong người ơi anh biết [D7] chăng?

ĐK: Chìm đắm không gian lặng [G] im ngàn vì sao buồn [Bm] bã
Thuyền đã sang ngang làm [Em] cho con sóng không xô về [Bm] bờ
Ngày đó đắm say vì [C] sao anh quên bao câu ca
[Em] Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình [Am] đầu môi hôn thay lời [D7] yêu

Lạc bước cô đơn mình [G] em một mùa đông giá [Bm] băng
Lạnh buốt môi em nhẹ [Em] run run hát câu ca ngày [Bm] xưa
Chỉ biết vắng anh là [C] đau thương ru bao vấn vương
[Em] Em sẽ tin giấc mơ có [Am] thật …ơ [D7] hờ … em chờ [G] anh

* Hớ [Em] hơ hớ [Bm] hơ hơ [D7] hờ ... em chờ [G] anh


-------------------
Mandarin version

1. 近日像每样话题总不适合你
[G] jìn rì xiàng měi yàng huà tí [Bm] zǒng bù shì hé nǐ
近日夜深相聚飘起一抹冷漠空气
[Em] jìn rì yè shēn [G] xiāng jù piāo qǐ yī [A7] mǒ lěng mò kōng [D7] qì
在这天 是你事无大小多么生气
zài zhè [Bm] tiān shì [B7] nǐ shì wú dà [Em] xiǎo duō me [C] shēng qì
谁人亦可知你将别离
[Bm] shuí rén yì [Em] kě zhī nǐ jiāng [Am] bié lí [D7]

2. 落寞地躺在睡床试试抱紧你
[G] luò mò dì tǎng zài shuì chuáng [Bm] shì shì bào jǐn nǐ
但是目光躲避 令我可感到你在喘气
[Em] dàn shì mù guāng [G] duǒ bì líng wǒ kě gǎn [A7] dào nǐ zài chuǎn [D7] qì
没说出 亦领会谁在撩动你
méi shuō [Bm] chū yì [B7] lǐng huì shuí zài [Em] liāo dòng nǐ
抛开苦痛去解脱自己
pāo kāi kǔ tòng [Bm] qù jiě tuō zì [Em] jǐ
让你那些冷却热情另有生机
ràng nǐ nà xiē [Am] lěng què rè qíng lìng yǒu shēng [D7] jī

Chorus: 离开我以后我会习惯自卑
lí kāi wǒ yǐ hòu [G] wǒ huì xí guàn zì [Bm] bēi
明天再偶遇我也不敢偷望你
míng tiān zài ǒu yù [Em] wǒ yě bù gǎn tōu wàng [Bm] nǐ
离开我以后季节冷暖天气
lí kāi wǒ yǐ hòu [C] jì jié lěng nuǎn tiān qì
我也置诸不理 愿名字也再不记起
[Em] wǒ yě zhì zhū bù lǐ yuàn míng [Am] zì yě zài bù jì [D7] qǐ

离开我以后我会长留这地
lí kāi wǒ yǐ [G] hòu wǒ huì cháng liú zhè [Bm] dì
晨早到午夜扑进漆黑想念你
chén zǎo dào wǔ [Em] yè pū jìn qī hēi xiǎng niàn [Bm] nǐ
离开我以后醉了会看到你
lí kāi wǒ yǐ hòu [C] zuì liǎo huì kàn dào nǐ
梦中方可永久地 接近你
[Em] mèng zhōng fāng kě yǒng jiǔ dì [D7] jiē jìn [G] nǐ
(Hú [Em] hơ hớ [Bm] hơ hơ [D7] hờ)

3. 伴着但我在预期你会说舍弃
[G] bàn zhuó dàn wǒ zài yù qī [Bm] nǐ huì shuō shè qì
问事实怎躲避在倒数将要每日想你
[Em] wèn shì shí zěn [G] duǒ bì zài dǎo [A7] shù jiāng yào měi rì xiǎng [D7] nǐ
若这刻 若最后无力留下你
ruò zhè [Bm] kè ruò [B7] zuì hòu wú lì [Em] liú xià nǐ
将消失勇气释放自己
jiāng xiāo shī yǒng [Bm] qì shì fàng zì [Em] jǐ
就算某天我吻别人亦当亲你
jiù suàn mǒu tiān [Am] wǒ wěn bié rén yì dāng qīn [D7] nǐ

-------------------
Cantonese version


1. 近日像每样话题总不适合你
[G] gan jat zoeng mui joeng waa tai [Bm] zung bat sik hap nei
近日夜深相聚飘起一抹冷漠空气
[Em] gan jat je sam [G] soeng zeoi piu hei jat [A7] mut laang mok hung [D7] hei
在这天 是你事无大小多么生气
zoi ze [Bm] tin si [B7] nei si mou daai [Em] siu do mo [C] saang hei
谁人亦可知你将别离
[Bm] seoi jan jik [Em] ho zi nei zoeng [Am] bit lei [D7]

2. 落寞地躺在睡床试试抱紧你
[G] lok mok dei tong zoi seoi cong [Bm] si si pou gan nei
但是目光躲避 令我可感到你在喘气
[Em] daan si muk gwong [G] do bei ling ngo ho gam [A7] dou nei zoi cyun [D7] hei
没说出 亦领会谁在撩动你
mut syut [Bm] ceot jik [B7] ling wui seoi zoi [Em] liu dung nei
抛开苦痛去解脱自己
paau hoi fu tung [Bm] heoi gaai tyut zi [Em] gei
让你那些冷却热情另有生机
joeng nei naa se [Am] laang koek jit cing ling jau saang [D7] gei

Chorus: 离开我以后我会习惯自卑
lei hoi ngo ji hau [G] ngo wui zaap gwaan zi [Bm] bei
明天再偶遇我也不敢偷望你
ming tin zoi ngau jyu [Em] ngo jaa bat gam tau mong [Bm] nei
离开我以后季节冷暖天气
lei hoi ngo ji hau [C] gwai zit laang nyun tin hei
我也置诸不理 愿名字也再不记起
[Em] ngo jaa zi zyu bat lei jyun ming [Am] zi jaa zoi bat gei [D7] hei

离开我以后我会长留这地
lei hoi ngo ji [G] hau ngo wui coeng lau ze [Bm] dei
晨早到午夜扑进漆黑想念你
san zou dou ng [Em] je pok zeon cat hak soeng nim [Bm] nei
离开我以后醉了会看到你
lei hoi ngo ji hau [C] zeoi liu wui hon dou nei
梦中方可永久地 接近你
[Em] mung zung fong ho wing gau dei [D7] zip gan [G] nei
(Hú [Em] hơ hớ [Bm] hơ hơ [D7] hờ)

3. 伴着但我在预期你会说舍弃
[G] bun zyu daan ngo zoi jyu kei [Bm] nei wui syut se hei
问事实怎躲避在倒数将要每日想你
[Em] man si sat zam [G] do bei zoi dou [A7] sou zoeng jiu mui jat soeng [D7] nei
若这刻 若最后无力留下你
joek ze [Bm] hak joek [B7] zeoi hau mou lik [Em] lau haa nei
将消失勇气释放自己
zoeng siu sat jung [Bm] hei sik fong zi [Em] gei
就算某天我吻别人亦当亲你
zau syun mau tin [Am] ngo man bit jan jik dong can [D7] nei


------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lệ Quyên: A - Tăng Ngọc Diệp: G - Minh Tuyết: G - Trương Học Hữu (Tiếng Hoa): D 
- La Sương Sương: G - Myra Trần: G