Video: Kiều Nga - tone C

Nguồn từ kênh: Hollywood Night Music | Lượt xem: 699


Tưởng rằng đã quên

b [F] #

1. Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên
Tưởng rằng đã [Am] quên, nhưng tim yếu [C] mềm
Một ngày thấy [Gm] em là đời bỗng [Bb] đêm vây [F] khốn [Bb]-[F]

Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên
Tưởng rằng đã [Am] quên, thân đau muốn [C] nằm
Vì từng bước [Gm] em là từng mũi [Bb] đinh cuồng [F] điên [Bb]-[F]

ĐK: Còn gì [Am] đâu những đóa hoa [Gm] hồng
Vì trái [Bb] tim tội lỗi lưu [F] vong
Còn gì [Am] đâu những má xưa [Gm] nồng
Dù xác [Bb] thân còn phút ăn [C] năn

2. Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên
Tưởng rằng đã [Am] quên, em qua phố [C] rộng
Một lời trối [Gm] trăn còn tìm thấy [Bb] trong đôi [F] mắt [Bb]-[F]

Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên
Tưởng rằng đã [Am] quên, tay em vẫn [C] còn
Dựng đời bão [Gm] lên làm từng vết [Bb] thương hồn [F] nhiên

ĐK 2: Còn lại [Am] đây những sớm mai [Gm] buồn
Vì phố [Bb] xưa cỏ lá mong [F] manh
Còn lại [Am] đây những bến hoang [Gm] tàn
Vì xác [Bb] thân đã quá lênh [C] đênh

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Dũng: F - Xuân Phú: F - Khánh Ly: A - Ý Lan: C 
- Sơn Tuyền: C - Tuấn Vũ: C# - Thái Hiền: C 
- Bảo Yến: A - Thanh Lan: C - Hương Lan: B 
- Lê Dung: C - Ngọc Lan: C - Như Mai: C 
- Kiều Nga: C