Video: Má thương con hoài - Tố My (tone Am)

Nguồn từ kênh: Tố My | Lượt xem: 828


Má thương con hoài

b [Am] #

Má [D] ơi nuôi con má khổ trăm [Am] bề
Từ ngày bầu bí nghén [G] thai đến khi lâm [D] bồn quặng đau khôn [Am] xiết
Từ ngày tập bò biết [G] đi đến khi nương [Em] người bước chân ra [Am] đời.

Má [C] dặn mà dặn con nghe
Ngoài kia đời bao dông [Am] gió
Phải [D] lo tu thân giữ [Am] gìn
Phải [Em] luôn yêu thương gia [Am] đình
Đời dù có nghèo hay [D] sang
Thì con [Em] ơi nhớ mấy câu má thương con [Am] hoài.

Để hôm [G] nay chân bước [Em] về qua hàng sầu [Am] đông
Má đâu [G] rồi bếp lạnh [D] hoang không than không [C] dài
Má đâu [F] rồi giật mình khói nhòe nhan [D] cay
Người đi đã mấy năm [Am] nay
Lòng [G] con ngày đêm thương [F] nhớ
Má [G] ơi con [Em] về mà má nơi [Am] đâu.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tố My: Am - Út Nhị: Am