Video: Vô Danh Bồ Tát - Quí Luân (tone Fm)

Nguồn từ kênh: Tâm Hạnh | Lượt xem: 1109


Vô danh Bồ Tát

b [Em] #

Rừng không [Em] tên, biển không [D] tên
Ngũ Trược ác [C] thế sao rằng có [B7] tên
Người không [Em] tên, đất không [D] tên
Nhập hạnh Bồ [B7] Tát đợi gì có [Em] tên [D][Em]

Chẳng họ [Em] tên, nên hữu [Am] hạnh
Gió lộng mây [D] ngàn, rộng mạnh cao [G] sâu
Ý nhập [B7] cảnh, tâm an [Am] nhiên
Toả toả hương [F#] thiền, viên viên tuệ [B7] trí

Thơ trăng [D] hỷ, nhạc suối [C] reo
Tinh tú quay [D] về liên hoa Diệu [G] Pháp
Liên hoa [Em] ngát, diệu pháp [D] mầu
Ai chuyển Pháp [B7] Hoa vô danh bồ [Em] tát [D][Em]

Gió trôi [Em] nhạc, mây hoà [Am] thơ
Trời đất lặng [D] lờ, trăng sao Diệu [Am] Pháp
Tình man [Em] mác, nghĩa bao [D] la
Cha trẻ con [B7] già vô danh Bồ [Em] Tát

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quách Tuấn Du: Fm