Video: Air Supply - Goodbye

Nguồn từ kênh: Cautivo TV | Lượt xem: 1307


Goodbye

b [Eb] #

1. [Eb] Là một cuộc tình nồng hình thành trong mắt [Gm] em
Và anh biết em mang sầu [Cm] đau
Còn bao đêm tháng [Fm] năm ta bên [Bb] nhau
[Eb] Rồi hình hài người tình còn lại trong trái [Gm] tim
Và anh sẽ không bao giờ [Cm] quên đời anh mang dấu [Fm] chân em nơi [Bb] đây

[Eb] Nhìn lại dòng thời gian trôi [Cm] đi
Tình [Ab] nồng ngày xưa tan theo mây [Bb] bay
[Eb] Và ngồi đây tìm đâu giây [Cm] phút
Ái ân cháy [Ab] nồng vội [Bb] tan

ĐK: [Eb] Em không bao giờ hỏi vì [Ab] sao
Tim anh chìm trong cơn [Fm] mê
Vắng [C] em cõi đời này vô [Fm] nghĩa trong không [Bb] gian này
[Eb] Ánh mắt mang theo lời nguyện [Ab] ước
Và rồi em còn đâu than [Fm] khóc
Đớn [C] đau khi mình xa [Fm] vắng [Bb] Có hay [Eb] chăng

----- Tăng 1 ½ tone lên [F#] -----

2.[F#] Trao cho em nụ hôn và rồi anh biết [Bbm] rằng
Mình sẽ sống như bao ngày [Ebm] qua
Lòng yêu thương nhớ [D] nhung khi ra đi

[F#] Nhìn lại dòng thời gian trôi [Ebm] đi
Tình [Abm] nồng ngày xưa tan theo mây [C#] bay
[Bbm] Và ngồi đây tìm đâu giây [Ebm] phút ái ân cháy [B] nồng vội [C#] tan

----- Giảm 1 ½ tone về [Eb] -----

ĐK: [Eb] Em không bao giờ hỏi vì [Ab] sao
Tim anh chìm trong cơn [Fm] mê
Vắng [C] em cõi đời này vô [Fm] nghĩa trong không [Bb] gian này
[Eb] Ánh mắt mang theo lời nguyện [Ab] ước
Và rồi em còn đâu than [Fm] khóc
Đớn [C] đau khi mình xa [Fm] vắng [Bb] Có hay [Eb] chăng

----- Tăng 1 tone lên [F] -------

ĐK: [F] Em không bao giờ hỏi vì [Bb] sao
Tim anh chìm trong cơn [Gm] mê
Vắng [D] em cõi đời này vô [Gm] nghĩa trong không [C] gian này
[F] Ánh mắt mang theo lời nguyện [Bb] ước
Và rồi em còn đâu than [Gm] khóc đớn [D] đau khi mình xa [Gm] vắng
Và em [C] sẽ vẫn nhớ hình bóng anh ngày xưa ta vừa mới [F] yêu


-------------------


Origin Chords by Air Supply (With key up and down)


1. [Eb] I can see the pain living in your [Gm] eyes
And I know how hard you [Cm] try
You deserve to [Fm] have so much [Bb] more
[Eb] I can feel your heart and I sympa-[Gm] thize
And I'll never criti-[Cm] cize all you've ever [Fm] meant to my [Bb] life

[Eb] I don't want to let you [Cm] down
[Ab] I don't want to lead you [Bb] on
[Eb] I don't want to hold you [Cm] back
From where you [Ab] might be-[Bb] long

Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why
My heart is so dis-[Fm] guised
I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more
[Eb] I would rather hurt my-[Ab] self
Than to ever make you [Fm] cry
There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye

* ----- Change key up 1 ½ tone to [F#] -----

2. [F#] You deserve the chance at the kind of [Bbm] love
I'm not sure i'm worthy [Ebm] of
Losing you is [Abm] painful to [C#] me

[F#] I don't want to let you [Ebm] down
[B] I don't want to lead you [C#] on
[F#] I don't want to hold you [Ebm] back
From where you [B] might be-[C#] long

** ----- Change key down 1 ½ tone to [Eb] -----

Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why
My heart is so dis-[Fm] guised
I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more
[Eb] I would rather hurt my-[Ab] self
Than to ever make you [Fm] cry
There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye

*** ----- Change key up 1 tone to [F] -----

Chorus 1:
[F] You would never ask me [Bb] why
My heart is so dis-[Gm] guised
I [D] just can't live a [Gm] lie any-[C] more
[F] I would rather hurt my-[Bb] self
Than to ever make you [Gm] cry
There's [D] nothing left to [Gm] say [C] but good-[F] bye


------------------
Amateur version with 1 key only (for playing & singing easier)


1. [Eb] I can see the pain living in your [Gm] eyes
And I know how hard you [Cm] try
You deserve to [Fm] have so much [Bb] more
[Eb] I can feel your heart and I sympa-[Gm] thize
And I'll never criti-[Cm] cize all you've ever [Fm] meant to my [Bb] life

[Eb] I don't want to let you [Cm] down
[Ab] I don't want to lead you [Bb] on
[Eb] I don't want to hold you [Cm] back
From where you [Ab] might be-[Bb] long

Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why
My heart is so dis-[Fm] guised
I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more
[Eb] I would rather hurt my-[Ab] self
Than to ever make you [Fm] cry
There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye

2. [Eb] You deserve the chance at the kind of [Gm] love
I'm not sure i'm worthy [Cm] of
Losing you is [Fm] painful to [Bb] me

[Eb] I don't want to let you [Cm] down
[Ab] I don't want to lead you [Bb] on
[Eb] I don't want to hold you [Cm] back
From where you [Ab] might be-[Bb] long

Chorus : [Eb] You would never ask me [Ab] why
My heart is so dis-[Fm] guised
I [C] just can't live a [Fm] lie any-[Bb] more
[Eb] I would rather hurt my-[Ab] self
Than to ever make you [Fm] cry
There's [C] nothing left to [Fm] say [Bb] but good-[Eb] bye


------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Air Supply: Eb - Lưu Bích & Tô Chấn Phong: F#