Video: I Just Want To Dance My Cha Cha - Nini,Vina Uyển My,Hạ Vy trình bày

Nguồn từ kênh: | Lượt xem: 2548


I wanna dance chachacha

b [Em] #

1. [Em] Lắng nghe từng, nhịp [D] trống rất đều
[C] Người yêu ơi hãy [D] vui lên nào?
[Em] Hãy quay đều, [D] bước nhanh vào
[C] Người yêu ơi anh [D] hãy đến mau

2. [Em] Bước bên người, [D] với tiếng cười
[C] Người yêu ơi có [D] vui không nào?
[Em] Hãy quay đều, [D] dưới ánh màu
[C] Người yêu ơi anh [D] như ánh sao

ĐK: [Em] I wanna dance do you [D] like chachacha
[Em] Mack cer the mack or the [D] cha x 4


------------------


* Baby, get on my cadillac
Oh, no, I wanna dance my cha cha

1. [Em] Listen to this [D] magic sound
[C] Baby, you just [D] can't feel down
[Em] Rock'n'Roll, [D] rhythm and blues
[C] Honey, you don't [D] need to choose

2. [Em] Join me so [D] in my dreams
[C] Shining fish and [D] lovely scenes
[Em] If you know [D] where to go
[C] Stand by me in my [D] fantasy

Chorus: [Em] I wanna dance since you [D] like chachacha
[Em] Let make a romance on my [D] cha x 4

3. [Em] Everywhere it's [D] spreading out
[Em] People are moving at this sound
[Em] Standing close [D] We'll excite
[Em] In this magic [D] sweety night

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lưu Bích: Em - Finzy Kontini: Em