Video: Richard Marx - Now & forever

Nguồn từ kênh: emimusic | Lượt xem: 1244


Niềm tin vào mai sau (Now and forever)

b #

1. [F] Ôi trần gian cơn [Dm] bão lớn để tôi [Gm] những lúc [F] mất đi niềm tin [C7] yêu
[F] Những người đến trong [Dm] tâm hồn bình yên [Gm] những phút đắm [F] chìm trong ác [C7] mộng
[Bb] Đứng trước hố [A7] sâu người dang tay [Dm] đã đưa [C7] tôi đi [F] về
Niềm tin mãi [Gm] về sau tôi nguyện [C7] bước theo chân [F] người [Bb]

2. [F] Quay cuồng trên cơn [Dm] sóng đời vẫn [Gm] đứng vững [F] trên niềm [C7] tin
[F] Kho tàng vô [Dm] giá trên trời dành cho [Gm] hết những trái [F] tim yêu mến [C7] nhau
[Bb] Hay có những [A7] ai còn đang say [Dm] đắm trong [C7] cơn mê [F] đời
Dừng chân trước [Gm] vực sâu xin nguyện [C7] bước theo chân [F] người

ĐK: [A7] Dẫu bước trên [Dm] con đường [Bb] bóng tối đam [F] mê luôn vây [C7] quanh
[Dm] Mà lòng [Bb] vẫn cứ thấy [F] vui, vẫn đi [C7] mau
Vì người [Bb] sánh bước [F] luôn đi bên [C7] tôi suốt con [Gm] đường, mãi bên [Bb] tôi [F]

* [Bb] Những nỗi đớn [A7] đau rồi đây tan [Dm] biến đi như tro [C7] bụi
Niềm tin mãi [Gm] về sau tôi được [C7] sống mãi bên [F] người [Bb]
Niềm tin mãi [Gm] về sau tôi được [C7] sống mãi bên [F] người


----------------------


1. [F] Whenever I'm [Dm] weary from the [Gm] battles that [F] rage in my [C7] head
[F] You make sense of [Dm] madness when my [Gm] sanity [F] hangs by a [C7] thread
[Bb] I lose my [A7] way but still you [Dm] seam to [C7] under-[F] stand
Now and for-[Gm] ever, I will [C7] be your [F] man [Bb]

2. [F] Sometimes I just [Dm] hold you, [Gm] too caught up [F] in me to [C7] see
[F] I'm holding a [Dm] fortune that [Gm] heaven has [F] given to [C7] me
[Bb] I'll try to [A7] show you each and [Dm] every [C7] way I [F] can
Now and for-[Gm] ever, I will [C7] be your [F] man

Chorus: [A7] Now I can [Dm] rest my [Bb] worries and [F] always be [C7] sure
[Dm] That I [Bb] won't be a-[F] lone any-[C7] more
If I'd [Bb] only [F] known you were [C7] there all the [Gm] time, all this [Bb] time [F]

* [Bb] Until the [A7] day the ocean doesn't [Dm] touch the [C7] sand
Now and for-[Gm] ever, I will [C7] be your [F] man [Bb]
Now and for-[Gm] ever, I will [C7] be your [F] man [Bb]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lam Trường: F# - Richard Marx: G