Video: Guitar lesson - Hãy lắng tay nghe (Listen to the music)

Nguồn từ kênh: privettricker | Lượt xem: 1601


Hãy lắng tai nghe (Listen to the music)

b [D] #

1. [D] Hãy cố lắng tai nghe [G] lời của chim non
[D] Những tiếng hát ban mai rất êm [Bm] đềm
Tiếng chim ca [A] ngoan hiền, tiếng hát [G] rất quen (ư)
Lắng lên trong tâm [D] hồn [G]

[D] Hãy cố lắng tai nghe lời gọi mây [G] xanh
[D] Những tiếng hát reo vui đón thanh [Bm] bình
Tiếng ca nghe [A] trong lành, tiếng hát rất [G] thanh (ư)
Ðưa hồn chúng ta theo bình [D] minh.

ĐK: Ồ ô [Bm] ố! Lắng tai [G] nghe!
Ồ ô [Bm] ố! Lắng tai [G] nghe!
Ồ ô [Bm] ố! Lắng tai [G] nghe!
Ồ [E7] ô …. Ô ố [G] ô

2. [D] Hãy cố lắng tai nghe [G] lời cỏ hay cây
[D] Những tiếng hát thông reo suốt đêm [Bm] ngày
Tiếng hoa [A] rơi trên đồi, tiếng hát đắng [G] cay (ơ)
Tiếng lá bay trong [D] chiều! [G]

[D] Hãy cố lắng tai nghe [G] lời nỉ non vang
[D] Những tiếng hát van lơn dưới chân [Bm] tường
Nghe như côn [A] trùng khóc lóc thở [G] than (ơ)
Ðời sống sao phai [D] tàn mau? [G]

* [D] Rồi phải nghe cả tiếng con [C] tim
[G] Nằm sâu kín trong ta thì [D] thầm
Từng ngày vui, mừng cũng [C] như chim
[G] Hoặc tê tái như bông hoa [F] tàn


--------------------


1. [D] Don't you feel it growin', [G] day by day
[D] People gettin' ready for the [Bm] news
Some are [A] happy, some are [G] sad
Oh, we got to let the music [D] play [G]

[D] What the people need, is a way to make 'em [G] smile
[D] It ain't so hard to do if you know [Bm] how
Gotta get a [A] message get it on [G] through
Oh, now mama's go'n' to after [D] 'while

Chorus: Oh, [Bm] oh, listen to the [G] music
Oh, [Bm] oh, listen to the [G] music
Oh, [Bm] oh, listen to the [G] music all the [E7] time ah [G] ha

2. [D] Well I know, you know better everything I [G] say
[D] Meet me in the country for a [Bm] day
We'll be [A] happy and we'll [G] dance
Oh, we're gonna dance our blues a-[D] way [G]

[D] And if I'm feelin' good to you and you're feelin' good to [G] me
[D] there ain't nothin' we can't do or [Bm] say
Feelin' [A] good, feeling [G] fine
Oh, baby, let the music [D] play

Bridge: [D] Like a lazy flowing [C] river
[G] Surrounding castles in the [D] sky
And the crowd is growing [C] bigger
[G] List'nin' for the happy sounds and I got to let them [F] fly


------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Doobie Brothers: E - Duy Quang (trước 75): C#