Video: Con Xin Sám Hối - Hồ Quang Hiếu

Nguồn từ kênh: Hồ Quang Hiếu TV | Lượt xem: 1946


Con xin sám hối

b [Am] #

1. Bao đời con tăm [Am] tối, tham đắm sân si [Dm] hoài
Con thành tâm sám [G] hối, tội lỗi con tạo [C] ra
Với trái tim vị [Dm] tha, Quán Thế Âm Bồ [F] Tát
Cứu vớt con một [E7] phen, vượt thoát cơn ưu [Am] phiền.

ĐK:
Bao năm lênh [Am] đênh, chìm nổi thấy đâu bình [Dm] yên
Hơn thua đua [G] tranh, được mất khổ đau triền [C] miên
Con nay quy [F] y, thề trước tấm gương Tự [G] Tôn
Tu hành niệm Phật tinh [E7] tấn.

Gieo câu yêu [Am] thương, từ ái tới nơi vực [Dm] sâu
Thêm câu Nam [G] mô, thề quyết nhất tâm bền [C] lâu
Cho ta tin [F] sâu, Phật Pháp xoá tan niềm [G] đau
Xây [E7] đời sáng tươi nhiệm [Am] màu.

2. Quay về thôi em [Am] nhé, cho trái tim thanh [Dm] tịnh
Cho nụ hoá môi [G] hé tươi thắm như mùa [C] xuân
Toả ngát hương gần [Dm] xa, nối kết duyên tình [F] ta
Vĩnh viễn xa đường [E7] ma, cùng bước theo Phật [Am] Đà.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hồ Quang Hiếu: Abm