Video: Rửa mặt như mèo - Bào Ngư

Nguồn từ kênh: Bé Bào Ngư | Lượt xem: 2983


Rửa mặt như mèo

b [F] #

[F] Meo meo meo rửa [Bb] mặt như [C] mèo
[F] Xấu xấu lắm chẳng [Dm] được mẹ [Gm] yêu
[C] Khăn mặt đâu mà [F] ngồi liếm [Am] mép
[Gm] Đau mắt [Bb] rồi lại [C] khóc meo [F] meo.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bào Ngư: F