Video: Thanh Thúy - Gửi anh chiêc mũ tai bèo

Nguồn từ kênh: Tu phan | Lượt xem: 1498


Gửi anh chiếc mũ tai bèo

b [Em] #

1. Chiếc máy reo [Em] quay ngân vang rừng xanh
Chiếc mũ tai bèo em gửi tới [G] anh
Khuya sớm chăm lo máy nhanh tay càng [Am] nhanh
Mũi chỉ đường [B7] kim theo anh đi diệt [G] thù

2. Che nắng che [Em] mưa những khi hành quân
Che mắt quân thù trên đường tiến [G] bước
Rước gối trên vai gió đông là ngụy [Am] trang
Bướm lượn vườn [Bm] bay ngiêng ngiêng mũ tai [Em] bèo

ĐK: Ngăn ngăn bước quân [Em] thù anh giải phóng quân xung phong
Thăng thắng mũ tai [C] bèo quân thù nhìn thấy khiếp [G] vía
Hớ...ơ chị [Am] em ơi, máy ơi nào [C] quay nhanh sớm trưa hoan [G] hỉ
Anh bộ đội [Em] ơi em ngồi em [C] máy
Mà lòng liền [Am] mang trong tim em lửa [B7] cháy

Đêm đêm bên ánh [Em] đèn em cùng theo anh xung phong
Đi khắp chốn chiến [C] trường tiêu diệt giặc Mỹ cướp [G] nước
Hớ...ơ chị [Am] em ơi, mũi kim chị [C] em ta, có công diệt [G] thù
Anh bộ đội [Em] ơi mỗi đường chỉ [C] may
Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [G] tới
Có cả tình [B7] quê trong chiếc mũ tai [Em] bèo

* (Mang nặng tình [Am] yêu thương chúng em gửi [B] tới
Ấy tình hậu [G] phương theo anh ra tiền [Em] tuyến

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thanh Thúy: Fm