Video: Tiên Tiên - Đi về đâu [Official MV]

Nguồn từ kênh: Tiên Tiên | Lượt xem: 2338


Đi về đâu

b [Am] #

Vòng hợp âm: [Am] [F] [G] [Em]

1. [Am] Dẫu bao mùa đã [F] qua
Tình yêu trong ta chỉ [G] là
Vụt qua hay sâu đậm thì [Em] đau đớn kia vẫn như lần đầu

[Am] Dẫu mai mình thấy [F] nhau
Dù em luôn luôn đến [G] sau
Đừng quay lưng bước vội [Am] đi.

ĐK:
[Am] Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà
[F] Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa
[G] Xa, xa, xa, xa, xa, xa rồi
Đã [Em] thôi, thôi, thôi, thôi, thôi nhung nhớ.

2. [Am] Những đêm dài nhớ [F] anh
Và mong trong mơ thấy [G] anh
Và mong cho đôi mình [Em] đi tiếp chung bước đến mây xanh

[Am] Những trông chờ đã [F] qua
Giờ hai ta đã cách [G] xa
Giờ hai ta không còn [Em] nữa oh nữa oh yeah.

-------------
Phiên bản hợp âm khác:

[Am] [F] [G] [E]
[F] [Dm7] [G] [E]

Chorus:
[Am] Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà
[F] Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa
[G] Xa xa xa xa xa xa rồi
Đã [E] thôi thôi thôi thôi nhung nhớ

1. [F] Dẫu bao mùa đã [Dm7] qua
Tình yêu trong ta chỉ [G] là vụt qua hay sâu đậm
thì [E] đau đớn kia vẫn như lần đầu
[F] Dẫu mai mình thấy [Dm7] nhau
Dù em luôn luôn đến [G] sau đừng quay lưng bước vội [E] đi

Chorus:
[Am] Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà
[F] Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa
[G] Xa xa xa xa xa xa rồi
Đã [E] thôi thôi thôi thôi nhung nhớ

[Am] Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà
[F] Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa
[G] Xa xa xa xa xa xa rồi
Đã [E]thôi thôi thôi thôi nhung nhớ

2. [F] Những đêm dài nhớ [Dm7] anh
Và mong trong mơ thấy [G] anh và mong cho đôi mình
đi [E] tiếp chung bước đến mây xanh
[F] Những trông chờ đã [Dm7] qua
Giờ hai ta đã cách [G] xa
Giờ hai ta không còn [E] nữa oh nữa oh yeah

Chorus:
[Am] Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà
[F] Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa
[G] Xa xa xa xa xa xa rồi
Đã [E] thôi thôi thôi thôi nhung nhớ

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tiên Tiên: Bbm