Sheet nhạc bài Tía em má em


Xem hợp âm Tải sheet về máyHợp âm ca khúc
Tía em má em

Tía [Em] em hừng đông đi cày bừa Má em hừng đông đi cày bừa Tía em là một người [Am] nông dân [Em] Má em cũng là người [Am]...

Nghe bài hát

Hương Lan & Hoài Nam Em

Duy Khánh & Thanh Huyền Fm

Mạnh Đình & Diệp Thanh Thanh Em

Hồng Vân & Tuyết Mai (trước 75) Gm

Đình Văn Abm